Sala
14:0014:02
Rozpoczęcie prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, dr n. med. Kazimierz Hałaburda
2 min
14:0214:12
Aktualizacja danych epidemiologicznych koronawirusa prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
10 min
14:1214:32
Profilaktyka przedekspozycyjna COVID-19 dr n. med. Kazimierz Hałaburda
20 min
14:3214:42
Opis przypadku profilaktyki przedekspozycyjnej COVID-19 prof. dr hab. n. med. Lidia Gil
10 min
14:4215:07
Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami BCR-ABL w świetle najnowszych wytycznych kardio-onkologii Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. CMKP dr hab. n. med. Sebastian Szmit
25 min
15:0715:17
Opis przypadku leczenia przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami BCR-ABL w świetle najnowszych wytycznych kardio-onkologii Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dr n. med. Jarosław Kępski
10 min
15:1715:37
Podsumowanie i dyskusja
20 min
Copyrights © 2023 Via Medica